Zawód zarządcy nieruchomości, to bardzo ciekawa profesja, bo wymaga od osoby, która ją wykonuje wielowymiarowości. Co to znaczy? Zarządca musi posiadać umiejętności i wiedzę w wielu dziedzinach – technicznej, finansowej, interpersonalnej, prawnej, ekonomicznej. Tak naprawdę, żeby wykonywać ten zawód musisz znaleźć w sobie siłę, która będzie Cię nakręcała automatycznie, każdego dnia, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i awaryjnych, a takich nie brakuje w trakcie wykonywania tego zawodu.

Chcę Ci w tym pomóc. Jeżeli zrozumiesz swoją misję, wtedy będzie to działało jak perpetuum mobile.

Po pierwsze, musisz poczuć swoją odpowiedzialność. Właściciel nieruchomości powierza Tobie swoją nieruchomość, powierza Tobie w opiekę coś, co ma ogromną wartość. Zobacz już tutaj rysuje się ogrom Twojej misji. Odpowiadasz za czyjeś mienie. Ktoś – to znaczy właściciel nieruchomości obdarza Cię zaufaniem i daję w Twoje ręce „swoje dziecko”. Każdą decyzję podejmujesz w imieniu właściciela nieruchomości, reprezentujesz właściciela w kontaktach ze wszystkimi podmiotami i urzędami związanymi z nieruchomością. To bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie.

Po drugie, jako zarządca nieruchomości odpowiadasz za bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie nieruchomości. Musisz zadbać, żeby wszyscy użytkownicy budynku biurowego lub innej nieruchomości czuli się bezpiecznie. Do Twoich obowiązków należy pilnowanie, żeby nieruchomość spełniała przepisy, żeby wszystkie wymagane prawem przeglądy były wykonywane terminowo. W okresie zimowym zarządca musi dopilnować, żeby służby zajmujące czystością terenu zewnętrznego odśnieżały chodniki i drogi dojazdowe. Razem z bezpieczeństwem wiąże się sprawność instalacji pożarowych oraz instalacji związanych z ochroną obiektu tj. telewizji przemysłowej i systemu kamer, systemu kontroli dostępu, systemów antywłamaniowych itp. Zobacz jak ważna okazała się Twoja rola kiedy wybuchła pandemia. Właściciele nieruchomości w pierwszej kolejności zwrócili się do zarządców o zapewnienie bezpieczeństwa budynków, wprowadzenia ograniczeń w ruchu, możliwości dezynfekcji przy stanowiskach recepcyjnych, zadbanie o to by personel obsługujący nieruchomość posiadał maseczki, dezynfekcji klamek, przycisków wind etc. To zarządca musiał ustalać i wprowadzać nowe regulaminy, zasady i procedury w związku z zachowaniem przepisów związanych z pandemią. I tak jest twoja rola w każdej najbardziej nieprzewidywalnej sytuacji, zarządca musi reagować natychmiast i podejmować szybkie działania.

Po trzecie, odpowiadasz za stan techniczny nieruchomości oczywiście w ramach udzielonych pełnomocnictw. Twoim obowiązkiem jest na bieżąco informowania właściciela o stanie nieruchomości i rekomendowanie wykonania koniecznych napraw, remontów, modernizacji czy prac związanych z przystosowaniem nieruchomości do nowych przepisów, jeżeli takie się pojawią. Stan techniczny nieruchomości wiąże się z punktem powyżej to znaczy z bezpieczeństwem ludzi przebywających w budynku. Na pewno nieraz w mediach słyszałeś o katastrofach, wydarzeniach wynikających z zaniedbań zarządcy i właściciela nieruchomości. Na przykład słynna katastrofa hali w Katowicach, w której dach się zawalił z uwagi na zalegający śnieg. Pamiętaj o tym i weź to sobie do serca, staraj się zrobić wszystko co w Twojej mocy, żeby przewidzieć takie sytuacje i zawsze wyraźnie, na piśmie informuj właściciela o konieczności wykonania jakiejś naprawy. Jeżeli to konieczne, to zarekomenduj właścicielowi wykonanie dodatkowych ekspertyz lub due diligence technicznego. Oczywiście może tu się pojawić pytanie, a co jeżeli właściciel nie wyraził zgody. Zagadnienie jest bardziej złożone i pewnie wymagałoby kolejnego artykułu. Tutaj należy zwrócić uwagę na zapisy umowy o zarządzanie nieruchomościami i podziału odpowiedzialności między zarządcą nieruchomości a jej właścicielem. Najlepiej jak takie sprawy mają regulacje we wspomnianej umowie.

Po czwarte, pamiętaj, że to Ty pociągasz za wszystkie sznurki. Jesteś w centrum wszystkich procesów. Odpowiadasz za relacje na linii właściciel – najemca. Twoim zadaniem jest znaleźć nić porozumienia między dwoma stronami, pogodzić często sprzeczne interesy (np. najemcy zależy, żeby płacić jak najniższy czym, właściciel chce otrzymać jak największy czynsz za wynajem). Czasami możesz być jak między „młotem a kowadłem”. Ale to Ty jesteś osobą, która znajduje rozwiązania i punkty styku między właścicielem i najemcą.

Kolejna nitka, za którą pociągasz to właściciel – podwykonawcy (firmy świadczące usługi w budynku). To Ty w imieniu właściciela nadzorujesz ich pracę, pilnujesz jakości wykonania usługi i od Ciebie zależy czy właściciel będzie zadowolony z świadczonej usługi. Ty jesteś odpowiedzialny, żeby w porę zareagować i dostrzec, jeżeli któryś z podwykonawców nie wywiązuje się w pełni ze swoich obowiązków. Tak naprawdę relacje z podwykonawcami i ułożenie z nimi współpracy jest jednym z ważnych elementów całej układanki. Jeżeli serwisy świadczą usługi w najlepszej jakości, świadczy to o zarządcy nieruchomości. Ty również pośredniczych w negocjacjach umów serwisowych i wykonawczych, określasz warunki umowy, zakres obowiązków, sposób oceny pracy i wynagrodzenie. Jest to również ważny element, bo od tego zależy w jaki sposób firma serwisująca będzie pracowała.

I jeszcze jeden sznurek, za który pociągasz to dostawcy mediów. I znowu to Ty negocjujesz umowy na dostawy wody, energii elektrycznej czy cieplnej oraz usługi telekomunikacyjne – telefony i Internet. Twoja osoba jest kluczowa w tych relacjach. Nie wszystkie usługi są negocjowane np. woda i ścieki. Ale już za energię elektryczną możesz negocjować, analizować moc zamówioną i w tym zakresie masz duże pole do działania. Zwłaszcza dzisiaj kiedy wiele budynków jest certyfikowanych i zużycie mediów jest punktowane. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej, czy wody są bardzo ważne z uwagi na wymogi ochrony środowiska a także na oszczędności w kosztach nieruchomości.

Podsumowując, uświadom sobie za co odpowiadasz, jaka jest wartość nieruchomości, którą zarządzasz, i to, że ktoś powierzył Ci ją w opiekę z zaufaniem. Pamiętaj, że w Twoich rękach jest bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku zarządzanym przez Ciebie. Dbaj z należytą starannością o stan techniczny nieruchomości. Dołóż wszelkich starań łącznie z powołaniem ekspertów, żeby przekonać właściciela do wyłożenia środków finansowych na inwestycje w szczególności związane z bezpieczeństwem budynku. Zawsze mniej świadomość, że to Ty pociągasz za wszystkie sznurki i łączysz cele właściciela i najemców, dbasz o jakość świadczonych usług. A dlaczego tak ważna jest świadomość Twojej misji? Kiedy w swojej pracy zawodowej napotkasz się na sytuację kryzysową, świadomość Twojej misji i roli pomoże Ci ją przejść. Kiedy, ktoś krytykuje Twoje działania lub nie chce zgodzić się z nimi, znajdziesz argumenty, które pozwolą obronić Ci Twoje stanowisko. Jeżeli zrozumiesz i zapamiętasz wagę swojej misji, będziesz w stanie przejść każdą, największą trudność i rozwiązać największy problem, czego życzę Ci z całego serca.