Joga Kundalini

Kundalini joga została przestawiona światowi zachodniemu w 1968 roku przez Yogi Bhajana, który zaczął nauczać w Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Yogi Bhajan część praktyk zapożyczył z oryginalnej nauki kundalini jogi z Indii, część z hatha jogi, niektóre praktyki sam opracował i zebrał w wiedzę, która dziś promowana jest przez Instytucje stworzone przez niego 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization) i KRI (Kundalini Reaserch Institute).

Techniki kundalini jogi bardzo szybko działają dla nas ludzi świata zachodniego i już po krótkim czasie praktyki można poczuć benefity z tej praktyki. Praktyka ta poszerza świadomość, uczy dyscypliny i panowania nad umysłem.

Co znaczy kundalini?

Kundalini jest to energia (prana), uśpiona w dolnej części kręgosłupa u jego podstawy. Kundalini przepływa przez wszystkie czakry (punkty energetyczne) znajdujące się w ciele człowieka i harmonizuje je. Często przedstawiana jest jak wąż zwinięty na dole kręgosłupa.

Elementy jogi

$

Krija

Zestaw asan (pozycji) w kundalini jodze nazywane są kriją. Są to ćwiczenia, sekwencje pozycji następujące po sobie w określonym porządku i wykonywane w określonym czasie, przy użyciu różnych technik oddechowych, bandh, mantr dający konkretny rezultat. Dzięki kriji można osiągnąć równowagę na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Krija jest zaprojektowanym zestawem, który ma dostarczyć określone i subtelne oddziaływanie na jaźń i rozwija samoświadomość u praktykującego.

$

Mudra

Mudra jest pozycją dłoni, odpowiedni układ i połączenia palców, który powoduje przepływ energii do mózgu. Na dłoniach znajdują się zakończenia nerwów i mapy naszej świadomości, które odpowiadają i reprezentują różne emocje i zachowania. Dlatego stymulacja i połączenie palców w odpowiedni sposób daje sygnał naszemu ciału i umysłowi.

$

Bandhy (zamknięcia ciała)

Bandhy inaczej zamknięcia ciała – kierują praną (energią życia) i apaną (energia wydalniczą). Stosowanie bandhy daje równowagę w ciele i duszy i akumuluje rezultat praktyki.

Są trzy bandhy:

  • Jalandhar bandh – zamknięcie szyi
  • Uddiyana bandh – zamknięcie przepony
  • Mulbandh – zamknięcie podstawy

Zastosowanie wszystkich trzech bandh nazywane jest mahabandh – wielkie zamknięcie.

$

Oddech (Pranayam)

Pranayam jest to sztuka oddechu, regulowania prany (energii życiowej) przy użyciu różnych technik oddechowych. Oddech jest kluczem do regulowanie umysłu, gdyż umysł podąża za oddechem.  Przykłady technik oddechowych w kundalini jodze – głęboki oddech, oddech ognia, oddech armatni, sitali oddech, oddech lwi.

$

Mantry

Mantra jest to forma, która poprzez dźwięk projektuje umysł. Dźwięk jest formą energii z określaną strukturą i mocą, która oddziałuje na psychikę praktykującego i jego czakry (punkty energetyczne w ciele). Mantra poprzez wibrację dźwięku wpływa na chemię mózgu i zmienia wzorce umysłu. W kundalii jodze mantry podnoszą świadomość poprzez ich znaczenie i rytmiczne powtarzania. Mantry łączone są z oddechem.

$

Medytacja

Medytacja jest procesem kontrolowania umysłu i pozwala na połączenie ze swoim wyższym „ja” / duszą/ atmą. Medytacja kreuje komunikację między umysłem a ciałem. Rozwija neutralny (medytacyjny) umysł). Daje wyciszenie, odczuwanie wewnętrznego spokoju, dobrostanu. Pomaga rozwijać intuicje. Dzięki medytacji uwalniane są lęki i blokady i rozwija się samoświadomość. Medytacja daje poczucie bycia „tu i teraz” i klarowność umysłu.

$

Relaksacja

Relaksacja jest to stan całkowitego odprężenia, kiedy ciało, umysł i dusza łączą się ze sobą. Relaksacja jest zwykle stosowana na koniec kriji. Podczas relaksacji pobudzona prana w trakcie ćwiczeń jest rozprowadzana. Uwalniane są sztywne wzorce z mięśni i z przepływu krwi. Odmładzany jest układ nerwowy, rozprowadzane zmiany wytworzone przez gruczoły. Ciało zapamiętuje stan odprężenia, integruje nowy wzorzec i tworzy puls energii.

Sukces i dobrostan to twój naturalny stan

Po prostu bądź i pozwól sobie na to doświadczanie