Jesteśmy na etapie zmian epokowych. Świat przechodzi z Ery Ryb do Ery Wodnika. Co to znaczy? W Erze Ryb najważniejsza była wiedza i rozum. W Erze Wodnika na pierwszy plan wysuwa się intuicja i duchowość. Ważne staje się działanie wspólne, kooperacje. Wchodzą nowe technologie i innowacje. Świat zmienia swoje priorytety. Zaczyna się liczyć balans między pracą, życiem zawodowym, rozwojem duchowym, rodziną i pasjami a życiem osobistym. Praca , dobra materialne i schodzi na plan drugi, przestaje się liczyć to co posiadasz, a ważne staje się to kim jesteś. W Erze Ryb dominowały maszyny i hierarchie, ludzie byli manipulowani i kontrolowani. To zmienia się w Erze Wodnika na świadomość, rzetelną informacje, które są dostępne dla każdego i nie będzie już tajemnic.

Wszystko wokół się zmienia, zmienia się również podejście liderów. Na pewno zaobserwowałeś, że w ostatnich latach zaczynają się liczyć umiejętności miękkie. Nowe pokolenie milenialsów , X, Y i Z zaczyna mieć inne priorytety. Zatem sytuacja wymaga zmiany podejścia menadżerów i liderów do zarządzania taką kadrą. W tym artykule chce pokazać Ci jaki powinien być dzisiejszy lider.

Czasy, menadżerów niekompetentnych, korzystających z zarządzania za pomocą kija i siły zaczynają odchodzić do lamusa. Lider Ery Wodnika powinien zacząć w pierwszej kolejności nauczyć się zarządzać sobą, znać swoją wartość, mieć bardzo dobrą relację z samym sobą, powinien wiedzieć kim jest i znać swoja misję, wtedy w bardziej świadomy sposób może pokierować innymi. Odpowiedź na pytanie – kim jestem? jest kluczowa dla lidera Ery Wodnika. Bo jak można zarządzać innymi nie wiedząc kim się jest i jak jest moja misja w tym życiu. Lider nie tylko musi znać odpowiedź na pytanie – kim jestem, ale ważne jest, żeby był połączony z rzeczywistością. Lider powinien ufać sobie, ludziom i wszechświatowi, bo jak ma sprawić, żeby inni mu ufali skoro nie potrafi zaufać sobie. Kolejna rzecz, to lider musi akceptować siebie w pełni, mieć świadomość, że może na siebie liczyć, że potrafi znaleźć w swojej wewnętrznej ciszy odpowiedzi na każde pytanie. Oczywiście jest to niezbędne, jeżeli lider chce by inni akceptowali go, respektowali, żeby był dla nich mentorem. Zatem najważniejsza i pierwsza rola lidera, to poznanie samego siebie, rozwijanie swojej świadomości oraz codzienna, regularna praktyka duchowa. Indywidulana praktyka zwana w filozofii jogicznej sadhana, jest bardzo istotna w osiąganiu samodyscypliny, w rozwoju osobistym, budowaniu pola elektromagnetycznego, rozwijaniu ciała promiennego. Dzięki osobistej praktyce dzisiejszy lider staje się bardziej autentyczny, połączony ze swoim wyższym „ja”, ze swoją duszą i co za tym idzie jego układ sensoryczny i intuicja rozwijają się.

Głównym celem lidera Ery Wodnika jest zarządzanie ludźmi w taki sposób, żeby rozwijali swoje kompetencje, odkrywali swoje talenty i podnosili swoją samoświadomość. Lider Ery Wodnika podchodzi w sposób indywidualny do każdego z pracowników. Kieruje się przede wszystkim intuicją, dzięki temu może dostrzec dużo więcej i pomóc swojemu pracownikowi sięgnąć do ukrytego potencjału i mocy. Dzisiejszy lider pełni rolę nie tylko szefa, ale osoby, która pokazuje swoim podwładnym nowe horyzonty, uczy ich samodzielnego myślenie, samodzielnego podejmowanie decyzji. Wzmacnia lub rozbudza w ludziach poczucie własnej wartości i uczy budowania zaufania do siebie. Sposób zarządzania jest widoczny po efektach pracy podwładnych. Lider ma nauczyć wędkowania a nie dawać rybę. Kiedy trzeba wycofa się, kiedy trzeba pomoże. Bardzo ważne jest wytworzenie atmosfery zaufania między liderem a pracownikiem, wtedy jest o wiele więcej możliwe dotarcie do ukrytych talentów pracownika. Zadaniem lidera jest rozpoznanie w swoim podwładnym jego mocnych i słabych stron. I wtedy może wzmacniać jego mocne cechy. Z drugiej strony dawać zadania, które będą rozwijały słabe strony podwładnego w sposób zaplanowany i przemyślany, tak by osoba mogła przekraczać swoje ograniczenia i bariery, co pozwala rozwijać mu jego kompetencje.

Lider Ery Wodnika komunikuje się w sposób jasny i klarowny. Jego myśli, słowa i czyny są spójne. Jest uprzejmy i spokojny wewnątrz. Istotne jest, żeby przy przekazywaniu poleceń pracownikowi wytłumaczyć powód, dla którego ma wykonać dane zadanie. Jeżeli pracownik widzi większy sens swojego zadania, wykona je z większym entuzjazmem. Należy podkreślać jaką rolę pełni w całym procesie, że jest jednym z istotnych trybików. Lider zawsze mówi prawdę i sam jest w prawdzie, jego autentyczność w komunikacji powoduje, że ludzie mu ufają i podążają za nim, bo on ufa sobie i wszechświatowi. Lider komunikuje się w sposób efektywny, nie używając przemocy. Zna i rozumie wartość i siłę słowa. Dlatego używa słów w sposób prawidłowy, uprzejmy i z wdzięcznością. Słowem można zranić i nie da się wycofać wypowiedzianych słów. Komunikacja lidera Ery Wodnika jest świadoma, kreatywna, powodująca rozwój drugiej osoby. Lider Ery Wodnika prowadzi dialog, gdzie obie strony są wygrane, jest uczciwy i szczery. Lider Ery Wodnika rozumie, że nieodzownym elementem komunikacji jest umiejętność słuchania i obserwowania. Będąc dobrych słuchaczem i obserwatorem jest w stanie wychwycić znaki, dostrzec co się dzieje w drugiej osobie, jakie sygnały daje otoczenie i wszechświat. Pozwala, żeby jego intuicja przemawiała do niego i wtedy może przewidzieć pewne sytuacje i okoliczności zanim nastąpią. Widzi świat w szerszej perspektywie i ma możliwość reagować w odpowiednim czasie i miejscu. Oczywiście lider komunikuje prawdę, nigdy nie kłamie, przemawia z poziomu wyższej świadomości. Wtedy inni są w stanie go zrozumieć i zaufać mu.

Lider Ery Wodnika dzieli się z innymi sobą, swoimi talentami i swoim doświadczeniem. Dlatego tak ważna jest osobista praktyka i rozwój osobisty, o którym już wspominałam. Cokolwiek reprezentując, jeżeli lider zna to z własne praktyki, automatycznie staje się bardziej przekonywujący, bo wie o czym mówi. Nie jest to wyuczone, przeczytane w książkach, ale jest to wiedza praktyczna. Nieważne co robi lider, czy jest to praca budowlańca, czy jest nauczycielem jogi, to co chce przekazać innym, powinien wcześniej zastosować w praktyce.

Istotne jest, żeby lider Ery Wodnika zapomniał o swoim ego. Zadaniem lidera jest służba wobec innych. Poprzez swoją prace uczy innych, ma za zadanie służenie większemu celowi, rozwijania i podnoszenia innych. Dlatego ważne jest, żeby działał z poziomu serca, przy całkowitym zachowaniu neutralności i pokoju ducha, wtedy to przynosi najlepsze rezultaty. Kiedy lider kieruje się sercem, czuje współczucie do innych. To współczucie pomaga liderowi w zrozumienie sytuacji drugiej osoby, poczucie jego i daje mu możliwość służenia drugiej osobie. Co w rezultacie daje mu ogromną satysfakcję i spełnienie.

Lider Ery Wodnika wykonuje swoją służbę z pokorą, oddaniem i bezwarunkową miłością. Dlatego doskonale wyczuwa moment, kiedy należy swojemu podwładnemu pomoc, otoczyć go ciepłem i czułością, a kiedy należy zareagować bardziej stanowczo i z uporem.

Lider zmieniającej się Epoki jest osobą odpowiedzialną za swoje decyzje. Śmiało podejmuje decyzje z wszelkimi konsekwencjami. Lider rozumie, że jego działania wpływają na kreatywność i rozwój innych, dlatego jest konsekwentny w swoim postępowaniu. Potrafi przekazywać innym jak działa rzeczywistość, bo sam porusza się w świecie realnym. Jest połączony z prawdziwym strumieniem życia i tego uczy innych.

Jak widzimy lider Ery Wodnika to osoba w pełni świadoma siebie i otaczającego się świata. Kieruje się dobrem innych i służy innym by wzrastali. Robi wszystko by innych motywować do rozwoju osobistego. Bierze w pełni i świadomie odpowiedzialność za siebie i swoje działania. Jest osobą kierującą się intuicją i umiejącą słuchać i obserwować. Komunikuje się w sposób świadomy i uprzejmy. I miejmy nadzieję, że takich liderów będzie przybywać.