Kurs Efektywny Zarządca Nieruchomości

2,069.00 4,669.00 

Poprzednia najniższa cena 2669 zł (wersja premium) 1419 zł (wersja podstawowa)

Opis

Kursu „Jak być efektywnym zarządcą nieruchomości komercyjnych i mieć z tego satysfakcje” odbędzie się online na żywo.
Część teoretyczna kursu to 5 spotkań online po 3 godziny raz w tygodniu we wtorki w  godz. 18:00 do 21:00 (uwaga – możliwe elastyczne dostosowanie terminów w zależności od grupy).

Dodatkowo w wersji PREMIUM odbędzie 5 spotkań grupowych online z ekspertem Beatą Jońską oraz 1 spotkanie indywidulane z każdym z uczestników. Podczas spotkań grupowych będę omawiane wyniki pracy nad materiałem i zadaniami wykonywanymi przez uczestników.

Cały kurs będzie trwał 6 tygodni.

🗓TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU: 11.04.2023 🕕GODZ. 18:00-21:00

🗓TERMINY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH: 18,25.04; 9,16,23.05.2023 🕕 GODZ. 18:00-21:00

SPOTKANIA Z EKSPERTEM – TERMINY DO UZGODNIENIA

🗓TERMIN ZAKOŃCZENIA KURSU: 23.05.2023

Szczegółowy program kursu – części teoretycznej

1. Moduł Pierwszy – zarządca nieruchomości
1.1. Definicja zarządzania nieruchomościami
1.2. Portret psychologiczny
1.2.1. Cechy osobowościowe
1.2.2. Umiejętności
1.2.3. Przeciwskazania
1.3. Jak pracować ze swoimi mocnymi i słabymi stronami w zawodzie zarządcy nieruchomości

2. Moduł Drugi – właściciel nieruchomości
2.1. Kim jest właściciel nieruchomości
2.2. Podział odpowiedzialności – zarządca a właściciel
2.3. Umowa o zarządzanie
2.4. Raporty i sprawozdania
2.4.1. Raport z zarządzania nieruchomością
2.4.2. Raporty finansowe
2.4.3. Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
2.4.4. Budżet operacyjny (OPEX)
2.4.5. Budżet inwestycyjny (CAPEX)
2.4.6. Budżet marketingowy (MAREX)
2.4.5. Zestawienie umów najmu (Rent roll)

3. Moduł Trzeci – najemcy
3.1. Budowanie relacji z najemcą
3.2. Monitorowanie potrzeb najemcy
3.3. Umowa najmu – wstępne informacje
3.4. Renegocjowanie umowy najmu

4. Moduł Czwarty – podwykonawcy i dostawcy mediów
4.1. Dobór firm serwisujących budynek
4.2. Umowy z podwykonawcami
4.3. Budowanie relacji z pracownikami obsługi
4.4. Organizacja prac remontowych i modernizacyjnych
4.5. Relacje z dostawcami mediów

5. Moduł Piąty – ważne regulacje i dokumenty
5.1. Regulamin Budynku
5.2. Budżet operacyjny
5.3. Harmonogram przejęcia nieruchomości
5.4. Przykładowe procedury

Szczegółowy opis znajdziesz pod linkiem

Kurs efektywny zarządca nieruchomości

 

Informacje dodatkowe

Kurs online

podstawowy, wersja premium