Analiza umowy najmu z punktu widzenia zarządcy nieruchomości, czyli jak czytać umowę najmu ze zrozumieniem

450.00 

KORZYŚCI - SZKOLENIE NR 1:

📌W trakcie pierwszego szkolenia poddam analizie umowę najmu z punktu widzenia zarządcy nieruchomości
📌Przedstawię analizę poszczególnych punków umowy najmu, w szczególności elementów, na które zarządca nieruchomości powinien zwrócić uwagę
📌Wyjaśnię, jak czytać zapisy umowy najmu i stosować je w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Wprowadzenie
2) O prowadzącej
3) Strony umowy najmu – ważne informacje
4) Przedmiotu umowy – opisanie nieruchomości
5) Obowiązki najemcy i właściciela budynku
6) Terminy trwania umowy, daty rozpoczęcia, przekazania przedmiotu najmu
7) Warunki finansowe umowy – wysokość czynszu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za media
8) Zabezpieczenia umowy najmu
9) Ubezpieczenie przedmiotu najmu
10) Warunki podnajmu i cesji umowy
11) Warunki wypowiedzenia umowy przez strony w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy najmu
12) Klauzule związane z poufnością i przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
13) Przepisy końcowe
14) Załączniki do umowy najmu
15) Pytania i odpowiedzi

Termin Szkolenia nr 1: 7 luty 2023 (wtorek) godz. 18:00-21:00